Wonen
Praktijkleren
Energie
Ontmoeten

Energie

De ambitie van De Kleine Aarde is te laten zien dat de evolutie naar een circulaire economie mogelijk is. Kringlopen van voedsel, afval, biomassa, warmte en elektriciteit worden stap voor stap gesloten. Het gebied zal zo geleidelijk evolueren tot een geheel van betaalbare gesloten kringlopen.

Op het terrein experimenteert men met nieuwe technieken op energiegebied. Nieuwe concepten krijgen daarmee een voedingsbodem in Boxtel. Energieproductie gebeurt onder andere door het aanleggen van energiesystemen die in de loop van de jaren steeds weer worden vernieuwd en verbeterd.

De energievoorziening van De Kleine Aarde wordt voorzien via een Smart Grid. Hierbij wekken de woningen zelf elektriciteit op door gebruik van zonnepanelen, wordt uit de schone energiefabriek aanvullend elektriciteit geleverd en wordt de verwarming van de woningen en andere gebouwen centraal geregeld.