Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

16 dec Crowdfunding voor nieuwe bestemming De Kleine Aarde

De Kleine Aarde is voortdurend in ontwikkeling. Al vanaf de beginjaren '70 van de vorige eeuw is het een centrum voor denken en doen op het gebied van duurzaamheid. Het terrein krijgt begin 2022 een nieuwe bestemming, die direct aansluit op wat het altijd geweest is.

De Kleine Aarde ontwikkelt zich tot een broedplaats voor het voedselsysteem van morgen. Het wordt een knooppunt in een nieuw op te richten gedeelde kennisinfrastructuur, een fijnmazig netwerk geworteld in de praktijk. De ontwikkeling staat niet op zichzelf en past in een groter landelijk programma. Naar dat programma wordt gerefereerd als “De Plaatsen”.

Voor de aankoop van de grond van De Kleine Aarde wordt samen met Aardpeer een crowdfunding georganiseerd op 16 december 2021.

Meld je nu aan via:

https://aardpeer.nl/lancering-samen-voor-grond-ii/