Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Energie en De Kleine Aarde


Er bereiken ons zo nu en dan vragen over plannen voor energieopwekking op het terrein van De Kleine Aarde. Die vragen zijn uiteraard begrijpelijk, daarom hierbij een update over de huidige stand van zaken.

Er is tot op heden over diverse mogelijkheden gesproken om op De Kleine Aarde energie op te wekken in kleine installaties.

Zo zal het nieuwe appartementengebouw enkel gebruik maken van energie en warmte die verkregen wordt via zonnepanelen, ‘powertubes’ en warmtepompen.

In de toekomst is het denkbaar dat er voor studiedoeleinden enkele kleinschalige proefopstellingen voor energieopwekking in een praktijk/leeromgeving op De Kleine Aarde worden geplaatst. U kunt bijvoorbeeld denken aan vergassing van bio-massa (tuinafval en houtsnippers) of het thermisch omzetten van plastic afval in biogas en bio-kolen (depolymerisatie).

Vanwege de ligging van het terrein zijn het altijd kleine installaties. Plaatsing van een installatie zal bovendien altijd geschieden binnen wet- en regelgeving op het gebied van omgeving, milieu en veiligheid.

Projecten en installaties die in de toekomst mogelijk op De Kleine Aarde worden geplaatst, zullen worden gebruikt in een onderwijsomgeving met leerlingen uit het MBO- HBO- en WO onderwijs. Het onderwijs stelt bijzonder hoge eisen aan veiligheid. De installaties zijn daarom altijd kleinschalig, veilig, en zonder schadelijke emissie. Er zal daarom ook geen onveilige of schadelijke situatie ontstaan voor studenten, gebruikers van het terrein of omwonenden.

Tot op heden zijn er nog geen concrete plannen op dit vlak. Zodra er concrete plannen zijn in deze richting, dan zullen deze via nieuwberichten en in een informatiebijeenkomst met omwonenden en andere belangstellenden worden toegelicht.

Heeft u vragen, neem dan contact op met René van der Aa, kwartiermaker / projectleider De Kleine Aarde. Via email (info@hfmvanderaa.nl.nl) of telefonisch via 06 – 5020 4094.