Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Herbouw veldschuur

Maris Group, Mewa Paraffine, Duraplan en New Age Learning hebben de prijs MKB!dee 2018 ter waarde van 200.000 euro gewonnen.

Hiermee zal het lesmateriaal worden bekostigd ten behoeve van de herbouw van de veldschuur van De Kleine Aarde. De winnende ondernemers gaan samen met studenten van het Summa College en Helicon aan de slag met duurzame projecten. Ongeveer de helft van de materialen van de oude veldschuur zal opnieuw worden gebruikt. Het pand zal dezelfde afmetingen blijven behouden van 12 bij 24 meter. Een voorwaarde van de prijs is dat de herbouw dit jaar klaar dient te zijn.

De gemeente stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en heeft eerder al een bijdrage uit het legaat van Cooth beschikbaar gesteld voor de renovatie. Na de renovatie zal in de veldschuur een leer-/werkomgeving worden ontwikkeld waar ondernemers met elkaar aan innovaties kunnen werken. Het onderwijs doet met proefopstellingen en meetapparatuur onderzoek naar de haalbaarheid en de effecten van deze innovaties. De innovaties staan in het teken van circulaire economie en duurzame energie.