Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Informatieavond voor omwonenden van De Kleine Aarde op 4 juni a.s.

Zoals bij u bekend ontwikkelt Woonstichting Sint Joseph samen met architect FAAM en aannemer Heijmans een nieuw kleinschalig woongebouw met appartementen op het terrein van De Kleine Aarde. Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Daarover willen wij u als direct omwonende graag als eerste informeren.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
We willen 22 sociale huurappartementen gaan bouwen. Daarbij dagen we onszelf bij dit gebouw nog extra uit voor wat betreft duurzaamheid, ecologie en circulariteit van de bouwmaterialen. Het wordt dus een bijzonder gebouw. In een informatiebijeenkomst in mei 2018 hebben wij omwonenden en andere belangstellenden al over onze plannen geïnformeerd. We hebben toen al een eerste terugkoppeling ontvangen. Ook tussentijds heeft Matthijs Bosman al diverse gesprekken gevoerd met omwonenden. Deze informatie hebben we meegenomen in de verdere uitwerking van onze plannen.

Uitnodiging voor inloopavond
Omdat omwonenden het meeste zullen merken van het nieuwe woongebouw, willen we hen graag als eerste informeren over de huidige ontwikkelingen. Dinsdag 4 juni a.s. kunnen buren en omwonenden tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen in het bezoekerscentrum op De Kleine Aarde (Klaverblad 13). Samen met architect FAAM en aannemer Heijmans geeft Sint Joseph u dan meer informatie en presenteren wij onze plannen.

Planning na 4 juni
Na 4 juni leggen wij de laatste hand aan de bouwvergunningsstukken. Voordat we uiteindelijk mogen gaan bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure voor de bestemmingsplanwijziging start eind augustus/begin september 2019. Dan hopen we ook op goedkeuring van de bouwkundige tekeningen. Rond deze datum informeren wij omwonenden en andere belanghebbenden opnieuw. Dat doen we dan samen met de gemeente. Sint Joseph verwacht, als alles volgens planning loopt, in 2020 kunnen starten met de bouw.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze projectleider Niels Vader.
Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 59984134 of per e-mail op niels.vader@sintjoseph.nl.