Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Inspirerende netwerkbijeenkomst Kenniscentrum Circulaire Economie

Woensdagavond 4 april is tijdens een “Diner Pensant” van gedachten gewisseld over kansen en mogelijkheden die het ‘Kenniscentrum Circulaire Economie’ op De Kleine Aarde gaat bieden. Het gezelschap van deze kick-off bijeenkomst bestond uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (21), docenten (7), teamleiders (2), beleidsmedewerkers (3) en directeuren (4) uit het beroepsonderwijs en vertegenwoordigers van de overheid (2). In totaal 39 betrokken deelnemers.
Er is gesproken over vier transities op gebied van circulaire economie die op locatie gerealiseerd gaan worden. Ondernemers en onderwijs gaan samenwerken aan innovaties op gebied van circulair bouwen, energietransitie, innovatie m.b.t. agri-culture en begeleiding van kwetsbare jongeren c.q. personen met afstand op de arbeidsmarkt. Een groot aantal opleidingen gaat een actieve bijdrage leveren. Overheden zoals gemeente en provincie vervullen een faciliterende rol.
Aan de hand van vier discussiepunten zijn de sterke/ zwakke kanten en de kansen/ bedreigingen van de samenwerking besproken. Onder het genot van een exquise 4-gangen diner in het opleidingsrestaurant van Summa Horeca zijn in wisselende tafelschikking animerende gesprekken gevoerd. Met name de onderlinge verwachtingen zijn de revue gepasseerd en onverwachte initiatieven van samenwerking zijn tot stand gekomen.
Uiteindelijk is het doel een “Learning Community” tot stand te brengen.
Onder dankzegging aan studenten en docenten van Summa Horeca kijken wij terug op een geslaagde netwerkbijeenkomst, een inspirerende start van een ‘learning community’ die studenten voorbereidt op beroepen van de toekomst.