Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Kunstproject De Kleine Aarde met vitrines door heel Boxtel

Gevonden Voorwerpen' heet het recent gestarte project van kunstenaar Matthijs Bosman. Een plan om spullen die herinneren aan De Kleine Aarde (DKA) in diverse vitrines te zetten en deze verspreid over Boxtel tentoon te stellen. Een oude werkhandschoen, een roestige schoffel, een plastic handspiegel, foto's: het kan van alles zijn, als het maar een link heeft met het terrein. En iedereen kan deelnemen.

,,Toen ik hier anderhalf jaar geleden voor het eerst rondliep, werd ik teleurgesteld door de overblijfselen die ik níet aantrof", legt kunstenaar Bosman uit. ,,Alles was hier zó opgeruimd. Ik miste daardoor het verhaal van De Kleine Aarde." Het idee van de vitrines ontstond bij Bosman door een gesprek met een Boxtelaar. ,,Diegene woonde in zijn kindertijd, zo'n veertig jaar geleden, vlakbij het terrein. Expres schopte hij de bal over de heg. Uit nieuwsgierigheid: het was een excuus om te kunnen kijken wat er toentertijd allemaal gebeurde", vertelt hij. ,,Een paar maanden later liep ik rond over het terrein. Toen kwam ik deze oude, kapotte voetbal tegen. I'll be damned, dacht ik toen." Beseffend dat het wel erg toevallig zou zijn als het dé voetbal was, herinnerde Bosman zich direct het verhaal. ,,Op kleinere schaal kwam ik zo allemaal van dit soort spullen tegen."

Bosman-Molen
Een oude carrousel met dia's, een houten hoofdletter A, een soort elektrisch deken, een oude werkhandschoen, een oude poster van Middelburg, een speelgoedhamburger: dit soort voorheen verborgen voorwerpen worden straks opgesteld in de vitrines. ,,Bij Museum Boxtel (MuBo) liggen ook nog spullen van De Kleine Aarde. Ik weet dat daar bijvoorbeeld nog een miniatuur van een Bosman-molen staat." Deze kleine poldermolen kan gebieden tot circa 20 à 25 hectaren bemalen. ,,Schijnbaar stond vroeger een exemplaar in de huidige wijk In Goede Aarde", aldus Bosman. Maar niet alleen het verleden, ook het heden en de toekomst vormen een belangrijk onderdeel. ,,Als hier straks appartementen worden gerealiseerd, dan komen daar straks ook de meest moderne installaties voor gebruikt. Een onderdeeltje daarvan zou bijvoorbeeld ook in een vitrine terecht kunnen komen", aldus Bosman.


Thuis
Hoeveel DKA-vitrines er moeten komen in Boxtel, staat nog niet vast. In eerste instantie mikt de ontwerper op vijftien stuks. Bij MuBo zal er één komen, bij de bibliotheek aan de Burgakker, enkele op het terrein van De Kleine Aarde zelf en voor de rest kunnen mensen zich aanmelden. ,,Naast herinneringen insturen, kunnen deelnemers dus ook een vitrine thuis of in hun tuin krijgen bijvoorbeeld."
Bosman hoopt dat veel mensen zich melden. Inmiddels is hij in gesprek met het Baanderherencollege of de scholieren de vitrines kunnen maken. Daarbij biedt ook buurtbewoner Cees van Esch ondersteuning. Bosman: ,,Die wil straks het project wellicht voorzetten." De WSD levert een bijdrage in natura. Ook Kleine Aarde Netwerk, de club Historie van De Kleine Aarde (onder meer met duurzaamheidsgoeroe Jan Juffermans) en de horeca-ondernemers Marlies van Hamont en Ruud de Wilde op het terrein, helpen mee.


Daarnaast is cultuurverbinder Romijn Conen betrokken: hij wierf 10.000 euro voor het project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast levert hij een bijdrage vanuit zijn werkbudget omdat Gevonden Voorwerpen inwoners betrekt bij het kunstproject. Hoeveel mensen er mee moeten gaan doen, is op voorhand niet vastgesteld, vertelt Bosman. ,,Alles bij elkaar zijn er momenteel vijftien mensen bij betrokken. Als daar de scholieren bij komen, dan heb je het al gauw over tientallen. En tel daar de mensen bij op die iets gaan bijdragen of de vitrines bekijken... het project moet zich verspreiden als een inktvlek." Het doel is in de zomer vitrines gereed te hebben.

Wie een bijdrage wil leveren aan het project, kan zich melden bij Bosman of cultuurverbinder Conen via e-mail: matthijsbosman@gmail.com of info@cultuurverbinderboxtel.nl.

Bron en foto: Brabants Centrum Boxtel