Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Lezing Insectentuin De Kleine Aarde op 31 mei

Kom u verdiepen in de grote wereld van de kleine insecten. Op vrijdagavond 31 mei om 20.00u. is er een lezing over insecten op De Kleine Aarde en u bent van harte welkom. Aansluitend is er gelegenheid om de nieuwe insectentuin en bijenhal te bezoeken.

Inmiddels wordt meer en meer zichtbaar hoe slecht het gaat met de insectenwereld. Al enige jaren zijn er alarmerende berichten over (wilde) bijensterfte en recent onderzoek in Duitsland laat een afname in de insecten zien van 75% in de afgelopen decennia. In Nederland is de situatie vergelijkbaar zoals ook EIS Naturalis kenbaar maakt.

Insecten vormen een essentiële schakel in ecosystemen. Zo zorgen onder andere bijen, zweefvliegen en kevers voor bestuiving van planten. Belangrijk voor zowel ons voedsel als ook voor 80% van de bloemplanten in de natuur. Ook zijn veel insecten weer voedsel voor hogere diersoorten zoals vogels en zoogdieren. Andere hebben weer een opruim functie van afgestorven planten of dieren zodat de voedingsstoffen weer beschikbaar komen voor nieuw leven. Alle aanleiding om te zorgen voor behoud en herstel van de insecten, het belang daarvan uit te dragen en kennis te verspreiden. Op De Kleine Aarde heeft zorg voor de aarde altijd voorop gestaan. Daarom is er een insectentuin en bijenhal gerealiseerd. De afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt om deze speciale plek vorm te geven.

Op 31 mei a.s. is er gelegenheid om kennis te nemen van de insectenwereld met een lezing en daarna is er gelegenheid om de insectentuin en bijenhal te bekijken onder begeleiding van de imkers van De Kleine Aarde, Martien Tholen en Eric van Oijen.

De lezing begint om 20.00u. Toegang tot de lezing is gratis, consumpties kunt u op eigen kosten verkrijgen in het ontmoetingscentrum.

Adres: De Kleine Aarde, Klaverblad 13, Boxtel. Heeft u vragen?

Neem contact op met Eric van Oijen via e-mail: info@imkerijhetgroenewoud.nl.