Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Update voortgang Appartementen De Kleine Aarde


Op 4 juni jongstleden organiseerden wij een informatieavond voor omwonenden van De Kleine Aarde. We gaven een toelichting over het plan van woonstichting JOOST om 22 duurzame appartementen te bouwen op het terrein van De Kleine Aarde. Ook presenteerden we een grove planning en spraken we af u actief te informeren over belangrijke ontwikkelingen.

Bestemmingsplanprocedure vertraagt door stikstofdiscussie
Een belangrijke stap bij nieuwbouw is het in procedure brengen van de bestemmingsplanwijziging. De verwachting was dat dit direct na de zomervakantie plaats zou vinden maar helaas ontvingen wij pas recent een terugkoppeling van de gemeente. Vanwege de stikstofdiscussie die in heel Nederland speelt, worden ook in Boxtel projecten opnieuw tegen het licht gehouden. Zo ook dit project.

Hoe nu verder?
Eind oktober hopen wij van de gemeente te horen wat de nieuwe berekeningsmethodiek voor ons project betekent. Pas daarna kan de gemeente de bestemmingsplanwijziging in procedure brengen. Wij zullen u op te hoogte brengen wanneer de bestemmingsplanprocedure start.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan contact op met Niels Vader van Woonstichting JOOST. Hij is bereikbaar via 088 008 1400.