Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Vereniging Kleine Aarde Netwerk houdt ledenbijeenkomst op 20 september

Op 20 september a.s. houdt de vereniging Kleine Aarde Netwerk (het KAN) haar jaarlijkse ledenbijeenkomst. Deze bestaat dit jaar uit twee onderdelen: van 17.00 tot 18.00 uur kunnen leden samenwerken in het groen, met aansluitend soep en brood in het voedselbos op De Kleine Aarde. Tijdens de ledenvergadering tussen 19.00 en 21.30 presenteert het bestuur o.a. nieuwe projecten, waarvoor de vereniging budget beschikbaar stelt vanuit een ontvangen erfenis. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en ideeën uit te wisselen.

De vereniging wil haar budget onder andere besteden aan objecten die de natuurbeleving en educatiemogelijkheden op De Kleine Aarde vergroten, zoals een steiger in de vijver en een vogelkijkhut. De materialen voor de kijkhut komen o.a. van de uitkijktoren die tijdelijk op De Kleine Aarde staat. Deze worden aan de vereniging geschonken door de Praktijk van het Ideaal. Tijdens de bijeenkomst kunnen leden aangeven hoe zij willen bijdragen aan projecten ten behoeve van natuurontwikkeling, educatie en zichtbaar maken van de historische waarde van De Kleine Aarde. Het KAN reserveert ook geld om enkele projectcoördinatoren te kunnen betalen.

Gratis lidmaatschap Kleine Aarde Netwerk

De vereniging Kleine Aarde Netwerk is opgericht in 2017 en heeft inmiddels ruim boven de honderd leden, waarvan meer dan de helft in of nabij Boxtel woont. De vereniging zet zich projectmatig in voor behoud en versterking van de natuur, de cultuurhistorie en het duurzame gedachtegoed van De Kleine Aarde, in samenwerking met de andere pioniers op De Kleine Aarde. Iedereen die achter de doelen van het KAN staat kan lid worden, het lidmaatschap is gratis. Leden worden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en uitgenodigd voor ledenactiviteiten. Wie vóór 20 september lid wordt, kan direct deelnemen aan de komende ledenbijeenkomst. Kijk voor meer informatie en aanmelden lidmaatschap op www.kleineaardenetwerk.nl.


Sinds 2018 leggen leden van Kleine Aarde Netwerk een voedselbos aan op De Kleine Aarde, waar iedereen aan kan meedoen.