Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Sociale en groene duurzaamheid


Het nieuwe bestuur van Stichting DKA wil medio april 2021 met een concreet plan van aanpak komen, dat zal worden aangeboden aan het nieuwe College van B&W van de gemeente Boxtel. Dit plan biedt ruimte aan de al actieve partijen (zoals Voedseltuin, KAN en Imkerij) op het terrein en zoekt daarnaast naar nieuwe partijen, die goed passen binnen de gestelde doelen. Belangrijke voorwaarde voor het nieuwe bestuur is, dat zaken op langere termijn ook financieel realiseerbaar blijken. Dat is nog een fikse opgave. Jarenlang is dit doel door voorgaande initiatiefnemers onvoldoende uit de verf gekomen.

In het zojuist uitgebrachte beleidsprogramma van de vers samengestelde coalitie van de politieke partijen Balans, Combinatie 95 en InBox “Samen aan de slag” lezen wij met plezier dat wij als bestuur de kans krijgen een nieuwe impuls te geven aan De Kleine Aarde, gericht op sociale en groene duurzaamheid.

Het nieuwe bestuur van Stichting DKA bestaat uit: Anton van Aert (voorzitter), Theodoor van Leeuwen (secretaris/penningmeester), Ger van den Oetelaar (lid) en Onno Niessen (lid). Misschien - dat moet de praktijk nog uitwijzen - zoekt het bestuur op enige termijn alsnog een extra bestuurslid voor het penningmeesterschap.