Wonen
Praktijkleren
Energie
Ontmoeten

Ontmoeten

De bezoekers en gebruikers van het terrein vertegenwoordigen een brede groep van recreanten, studenten, bedrijven en overheden. In de Van Cooth Hoeve, de voedseltuin/kas, de toekomstige fieldlabs en het bezoekerscentrum zijn multifunctionele ruimtes waar voorlichting wordt gegeven, voedsel wordt verbouwd en verwerkt en waar bezoekers en gebruikers elkaar kunnen inspireren.