Wonen
Praktijkleren
Energie
Ontmoeten

Ontmoeten

De bezoekers en gebruikers van het terrein vertegenwoordigen een brede groep van recreanten, studenten, betrokkenen bij bedrijven, overheden zoals de gemeente en het waterschap, enzovoort. In de Van Coothhoeve, de voedseltuin/kas, de veldschuur/circulaire labs en het bezoekerscentrum zijn multifunctionele ruimtes waar voorlichting wordt gegeven, voedsel wordt verbouwd en verwerkt en waar bezoekers en gebruikers elkaar kunnen inspireren.