Wonen
Praktijkleren
Energie
Ontmoeten

Praktijk leren

De aangesloten onderwijsinstellingen Summa College, Helicon en SintLucas verzorgen op De Kleine Aarde projecten, waar juist de verbinding tussen ecologische, economische en sociaal maatschappelijke aspecten wordt gelegd. Het onderwijs is daarmee het cement tussen alle activiteiten en partijen die samenkomen op De Kleine Aarde; het versterkt en verbindt. Actieve verbindingen worden niet alleen tussen de onderwijsinstellingen gezocht, maar ook met de gebruikers, bewoners en ondernemers en overheden zoals gemeente en waterschap.