Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Wie zijn we

Op De Kleine Aarde werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan het bouwen van een circulaire economie en samenleving. Samen ontwikkelen ze duurzame initiatieven.
Het zijn de pioniers op het park die onderzoeken en vooral veel doen. Zij worden ondersteund door de Stichting De Kleine Aarde.

Op weg naar een circulaire samenleving

Volledig duurzaam leven. Het kan. Niet in de toekomst, maar nu. Op De Kleine Aarde laten pioniers dit zien. Wonen, werken, onderwijs, energie en voedselvoorziening: elk onderdeel van de samenleving vindt hier plaats. En dat allemaal volledig circulair.

Dit doet De Kleine Aarde

Een frisse nieuwe start van De Kleine Aarde

Begin 2016 heeft een groep bedrijven en instellingen een plan gemaakt om nieuw leven te blazen in De Kleine Aarde. Om opnieuw een voorbeeldlocatie te worden voor de circulaire economie en samenleving. Waar we met bedrijven, studenten, vrijwilligers en bewoners aan werken. Waar je kan pionieren. Een plek waar je geïnspireerd wordt.

De Frisse Start

Het plan wat destijds is ingediend heet De Frisse Start. Hierin spreekt ‘t Collectief de ambitie uit om van De Kleine Aarde een ‘Living Lab’ voor de circulaire economie te maken.
In de Frisse Start staan hiervoor vier pijlers: wonen, onderwijs, energie en ontmoeten. Wonen, door de bouw van 22 volledig circulaire appartementen. Onderwijs, door studenten onderzoek te laten doen naar verschillende duurzame vraagstukken en er in de praktijk mee te experimenteren. Energie, door het gebruik van een gezamenlijk energienetwerk in een gesloten kringloop. En ontmoeten, door samen te werken, te pionieren en bezoekers te inspireren.
Deze ondernemers zitten in ’t Collectief:

  • Heijmans
  • Maris Projects
  • Sint-Lucas
  • Summa College
  • Waterschap de Dommel
  • Woonstichting JOOST

De ondernemers van ’t Collectief ondersteunen pioniers bij het ontwikkelen van hun initiatieven.

Geschiedenis van De Kleine Aarde

Pionieren is altijd de kern geweest van De Kleine Aarde. In 1972 richten Sietze Leeflang en zijn vrouw Anke de Jong De Kleine Aarde op. Al vanaf de start trekt het initiatief wereldwijd bekijks en geldt het als voorbeeld voor een circulaire samenleving. In de Boxtelse Canon is een mooie geschiedenis opgeschreven door Jan Juffermans.
Na een sluiting in 2011 – sponsoren trokken zich terug en de financiën stonden er slecht voor – heeft De Kleine Aarde een herstart gemaakt in 2016. In ’t Collectief hebben bedrijven zich verenigd die geloven in een circulaire samenleving zich. Pionieren en inspireren: dat is hun doel.

Televisieprogramma Andere Tijden heeft de geschiedenis van De Kleine Aarde mooi in beeld gebracht.

Bekijk het aanbod